Innhold Planlegge Aktiviteter

Kantor i Kolbotn menighet

 

Kantor i Kolbotn menighet går av med pensjon og vi har ledig 100 % fast stilling som kantor.

 

Oppegård kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet og har i dag ca 27.000 innbyggere, ca 17.000 av disse bor i Kolbotn.  

Oppegård kommune skal slås sammen med Ski fra 1.januar 2020

Kommunen består i dag av tre menigheter, Kolbotn Greverud og Oppegård. Det er tre kantorer i til sammen 260 %  stilling.
Kolbotn menighets visjon er «En åpen kirke, gudsnær og menneskenær».

Det er stor aktivitet gjennom hele uken, og på søndagene har vi varierte gudstjenester basert på 3 ordninger; ordinær gudstjeneste, lovsangsteam-gudstjeneste med band og familiegudstjeneste.

Gudstjenestesøkningen er god og menighetssangen likeså.  Det er ønske om musikalsk bredde i menighetens gudstjenester. Det er et etablert kammerkor i menigheten, samt flere kor og sangtilbud for barn og unge. Se mer på våre hjemmesider www.kirken-oppegard.no.


Søndagsgudstjenester og menighetsarbeid finner i hovedsak sted i Sofiemyr kirke, en arbeidskirke fra 1987. Kolbotn kirke (fra 1932) benyttes til jul, konfirmasjon og gravferdshandlinger, samt at det er faste dåps-gudstjenester der.  Kolbotn menighet er i gang med et menighetsutviklingsprosjekt i regi av Borg bispedømme og Menighetsfakultetet.

I Sofiemyr kirke er det et Ryde og Berg- orgel med 21 stemmer, flygel, samt lyd-, lys- og bilde-anlegg. I Kolbotn kirke er det et mekanisk Jørgensen-orgel med 14 stemmer, samt piano.
Kantoren vil inngå i et kontor- og arbeidsfellesskap med en allsidig, engasjert og erfaren stab. Menighetsstaben består av to prester, trosopplærer, ungdomsdiakon, ungdomsarbeider, kantor, menighetsmusiker og kirketjener. Kateket og diakon jobber på tvers av menighetsgrenser og deltar sammen med staben i noe arbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Tjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter
 • Samarbeid og planlegging av gudstjenester og andre arrangementer sammen med prester,  menighetsmusiker og øvrige ansatte.
 • Bidra til å utvikle gudstjenestelivet i samarbeid med stab, gudstjenesteutvalg og frivillige
 • Bidra til et variert og helhetlig sang- og musikkliv
 • Utvikle korvirksomheten i menigheten
 • Bidra inn i menighetens trosopplæring og skole/kirke-samarbeid
 • Delta i stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben
 • Rekruttere, samarbeide med og utvikle frivillige utøvere innen forskjellige sjangre.
 • Samarbeide med øvrige kantorer etter turnusplan

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning ihht kvalifikasjonskrav for kantorer
 • Beherske rytmisk spill på piano og evt orgel i samhandling og samarbeid med band
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring som kordirigent
 • Trives godt med å arbeide både selvstendig og i team
 • Kommuniserer og samarbeider godt med barn, unge og frivillige medarbeidere
 • Medlem av Den norske kirke

Det vil bli lagt vekt på

 • personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne
 • allsidighet
 • erfaring fra og kunnskap om korarbeid.

Vi kan tilby:

 • Allsidig, aktivt og engasjert gudstjeneste- og menighetsliv
 • Trivelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Et spennende kantormiljø
 • Bynær menighet med gode offentlige kommunikasjoner
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene regulativ og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP

Andre opplysninger:

 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest, jfr Kirkelovens § 29

 

Søknadsfrist: 1.juni

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte kirkeverge Mette Sjølli Grimstad, mob 454 07 882

Søknad sendes: kirkekontoret@kirken-oppegard.no, merk søknaden Kantor  

Powered by: www.I-tools.no