Innhold Planlegge Aktiviteter

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er:

"Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste." (i følge den nye Plan for diakoni i Den norske kirke 1.1.2008)

Videre er det kommet en ny og mer konkret definisjon av hva diakoni er:

" Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet."

I Oppegård er det Diakonirådet som har et spesielt ansvar for å legge tilrette slik at dette kan komme ut i konkrete tiltak. Derfor har vi lokalt sorgrupper i samarbeid med Sorg og Omsorg i Ski,Oppegård og Ås., samlivskurset PREP, formiddagstreff, kafe Sofie, Samling for etterlatte, samtalegrupper/bibelgrupper for å nevne det vi driver med.

Powered by: www.I-tools.no