Innhold Planlegge Aktiviteter

Klikk på lenkene under, ring dem,
eller send epost!

Nødtelefonnummer:
Brann og store ulykker: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113


 
Krisesenteret i Follo
Telefon 64972300
Hjemmeside HER             
     

  KIRKENS SOS 
TELEFON 224 00 040
(for å
sende epost må du registrere deg på
hjemmesidene deres. Klikk HER!)
     
  RØDE KORS TELEFON FOR
BARN OG UNGDOM
TELEFON 800 333 21(for å
sende epost må du registrere deg på
hjemmesidene deres. Klikk HER!)
     
  FOLLO KRISESENTER
TELEFON 64 97 23 00
(klikk HER for å sende epost!)
 

Nasjonalforeningen for folkehelsen: DEMENSLINJEN

Telefon 815 33 032

www.demensliv.no

  Sosial vakttjeneste i Oslo
22 11 70 90

Hjelpetelefonen, Mental
Helse:
810 30 030

Kontakttelefon for overgreps-
saker i barnevernet:
800 40 151

Krise- og rådgivnings-
telefonen for menn:
22 41 90 16

Hjelpelinjen for spille-
avhengige:
800 80 040

Kontakttelefon for pioner-
dykkere:
22 42 39 00

Dopingtelefonen:
800 50 200

Røyketelefonen:
800 40 085

Kreftlinjen:
810 01 210

Anonyme Alkoholikere
Kontakttelefon:
22 20 87 67

Landsforeningen for etter-
latte ved selvmord:
984 83 341

Informasjonstelefonen om
tvangsekteskap:
815 55 201

Vern for eldre:
800 30 196
    
     
     
   Powered by: www.I-tools.no