Innhold Planlegge Aktiviteter

  

 

Kirkene i Oppegård synes det er fantastisk at dere vurderer dåp og ønsker dere hjertelig velkommen!

Dåpen er veien inn i kirken, og nedenfor finner du info om hvordan du kan melde barnet ditt til dåp i Oppegård.

De som ønsker å vite mer om dåpsordningen i Den norske kirke kan gå inn på denne nettsiden.


Påmelding til dåp i Oppegård kommune

Når dere skal melde dåp snakker dere først med Marianne Henriksen. Hun er vår menighetskoordinator som har med dåp å gjøre og treffes best onsdager på kirkekontoret i Kolben.

Dere avtaler med Marianne hvilken gudstjeneste dere ønsker at dåpen skal finne sted. Ikke alle gudstjenester inneholder dåp, og ikke alle har plass (spesielt hvis man er sent ute). Vær obs på at man ikke kan melde dåp før barnet er blitt født.

Hvis man ikke bor i Oppegård kommune, men ønsker dåp i en av kirkene i Oppegård kommune skal en etter å ha avtalt dåpsdato med Marianne, kontakte det lokale kirkekontoret i ens bostedskommune. I Oslo kontakter man Kirketorget, tlf. 23 62 90 09.

Etter dere har avtalt med Marianne trykker dere HER for å komme til påmeldingsskjemaet (kun hvis man er bosatt i Oppegård kommune). Plassen blir ikke reservert før påmeldingsskjema er sendt inn. Man vil få en bekreftelse på reservasjonen på e-post etter innsendt skjema (kan ta noen dager).

 

Konfirmanter

For konfirmanter som skal døpes settes det opp en gudstjeneste i hvert sokn. Dato avtales med presten.

 

Benytt påmeldingsskjemaet over for å melde dåp av konfirmant.

 

 

  Foto: Rune Kongsro

Dåp i en annen kommunen

Dersom man ønsker dåp i en kirke utenfor kommunen skal påmeldingen fortsatt registreres på kirkekontoret i Oppegård kommune (hvis man bor i Oppegård kommune). Avtal først dåpsdato med aktuell kirke før å kontakte kirkekontoret i Oppegård.

 


   

 Foto: Anders Bergersen                                   Foto: Rune Kongsro

Dåpssamtale

Dåpssamtale finner sted i ens bostedssokn. I Oppegård kommune er det 3 sokn; Greverud, Oppegård og Kolbotn. Kolbotn sokn spenner over Trollåsen, Tårnåsen, Sofiemyr og Kolbotn. Oppegård sokn favner Svartskog, mens Greverud sokn omfatter Greverud og Oppegård (poststed 1415).

 

Vi inviterer ikke til enkeltsamtaler, men til såkalte dåpssamlinger. I Kolbotn sokn holdes dåpssamlingene i Sofiemyr kirke. I Greverud og Oppegård sokn holdes dåpssamlingene i Greverud kirke sammen med Superonsdag. Dåpsfamilien får gratis middag, samt søsken av dåpsbarnet får muligheten til å delta på aktivitetene.

  

Utleie i forbindelse med dåp

Både i Sofiemyr og Greverud kirke har vi mulighet for å tilby leie av lokaler i forbindelse med å arrangere dåpsselskaper. Spør oss gjerne om vi har lokaler tilgjengelige for akkurat den dagen dere ønsker. For utleie i Greverud kirke skal Marianne Henriksen kontaktes, for Sofiemyr kirke skal Vidar Pedersen eller Mona Karlsen kontaktes.


 

For spørsmål angående dåp i Oppegård kommune, ta kontakt med:

Marianne Henriksen

Telefon: 66 81 50 03 (onsdager fra 9-13) / 40 55 04 60 (tirsdag-fredag fra 9-13). Er ikke tilgjengelig mandager. 

E-post: marianne.henriksen@kirken-oppegard.no

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 


 

Powered by: www.I-tools.no