Innhold Planlegge Aktiviteter

VIELSE I OPPEGÅRD nyttbryllup660.jpg

 


Hva MÅ brudeparet gjøre før vielsen kan finne sted?

1. Forespørsel om vielse

Når dere skal melde vielse snakker dere først med Marianne Henriksen. Hun er vår menighetskoordinator som har med vielse å gjøre.

Dere vil så avtale med Marianne hvilken dag, tidspunkt og kirke dere ønsker at vielsen skal finne sted. Tidspunkt for vielse er kl.12:30, 14:00 og 15:30

Når Marianne har bekreftet at det er ledig den dagen dere ønsker, fyller dere ut følgende påmeldingsskjema.

For å reservere vielsen påmeldingsskjema være sendt inn. Dere vil deretter motta en bekreftelse pr. e-post om reservasjonen. 

Vær obs på at innen kirkekontoret har mottatt påmeldingsskjema så kan andre arrangement ha blitt reservert. Av denne grunn er vielsen ikke reservert før dere har mottatt skriftlig bekreftelse etter innsendt påmeldingsskjema (dette kan ta noen dager). Vi oppfordrer brudepar til å vente med reservering av lokale for bryllupsfest o.l. til etter man har mottatt skriftlig bekreftelse på e-post.  

 

2. Prøvingsattest

Brudepar registrere ekteskapet hos Folkeregisteret minimum 1-2 måneder før vielsen. Dere vil så motta en prøvingsattest fra Folkeregisteret etter ca 2-3 uker (kan ta lenger hvis det er stor pågang). Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder. Kirkekontoret må ha denne attesten 1 uke før vielsen. Den kan enten leveres eller sendes pr. post. Vielsen kan ikke foretas uten gyldig prøvingsattest.

Etter vielsen vil brudeparet få en kopi av prøvingsattesten som er signert av presten. Denne vil fungere som en midlertidig vielsesattest til dere mottar ny fra Folkeregisteret.

Søk prøvingsattest (Folkeregisteret)

 

3. Planlegging av seremonien i kirken

Planlegging av seremonien skjer i samarbeid med prest og organist. Mal for program finner dere her.

Trykking av program ordner brudeparet selv.

Tekstlesing: Det er fint om forloverne leser bibeltekstene under vielsen. De tekstene dere kan velge mellom finner dere her.

Pynting i kirken: Mange ønsker å pynte litt ekstra med blomster eller annet i kirken før vielsen, noe dere gjerne må gjøre. Kirken vil bli låst opp en time før vielsen starter. Når det er flere vielser samme dag er det ikke uvanlig at man samarbeider om pynting av kirken.

 likekjonnet_vigsel_3_739.jpg


I Oppegård er det fire kirker som kan benyttes i forhold til vielse:

Greverud kirke og kirkerom


Kolbotn kirke og kirkerom


Oppegård kirke og kirkerom


 Sofiemyr kirke og kirkerom

 


Koster det noe å gifte seg i kirken?

Hvis man er bosatt i kommunen en skal gifte seg i og er medlem av Den norske kirke er vielsen gratis. Det holder at ett av brudeparet er medlem.

Har man vært bosatt utenfor kommunen i ett år må man betale kr. 4000. Kirketjener og organist er da inkludert. Man får ikke redusert pris hvis man har egen organist. I tillegg kommer egne takster for presten (ca 2500,-).

For musikk trykk her!

 


Nyttige linker:

Slik foregår vielsen

Vigsel i kirken 


Kontakt:   

Marianne Henriksen

Menighetskoordinator

Telefon: 66 81 50 03/40 55 04 60
Epost: marianne.henriksen@kirken-oppegard.no

 

 

 

Powered by: www.I-tools.no