Innhold Planlegge Aktiviteter
Oppegård kirkekontor,
KOLBEN, 4. etasje

Strandlivn. 1,
Postboks 1006 - Sentrum,
1418 KOLBOTN


Telefon: 66 81 50 10
Telefax: 66 81 50 11
Epost: kirkekontoret@kirken-oppegard.no

Kirkekontoret kan formidle kontakt med prester, fellesråd og menighetsråd, de har oversikt over kirkenes forskjellige arrangementer, og de kan svare på spørsmål i forbindelse med medlemsskap i kirken og kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd.Følgende ansatte har sitt daglige arbeid på kirkekontoret. Husk også å se etter ansatte under de forskjellige kirkene:


Mette Sjølli Grimstad 
Kirkeverge
Telefon: 66 81 50 01
Mobil / SMS: 45 40 78 82

Epost: mette.sjolli.grimstad@kirken-oppegard.no


Ellen Berger
Saksbehandler gravferd
Telefon: 66 81 50 13
Mobil/SMS: 99 02 16 67
Epost: ellen.berger@kirken-oppegard.no

 

Mona Karlsen
Sekretær
Telefon: 66 81 50 04
Epost: mona.karlsen@kirken-oppegard.no


Anne-Marit Rud Tjernæs
Sokneprest Oppegård menighet
Telefon: 66 81 50 12
Mobil / SMS: 95 02 42 19
Epost: anne-marit.rud.tjernaes@kirken-oppegard.no

 

Ragnhild Gilbrant
Vikarprest
Telefon / SMS: 40 24 69 79
Epost: ragnhild.gilbrant@kirken-oppegard.no
 
 
Camilla Kofoed-Steen, (sykemeldt)
kapellan
Telefon / SMS: 98 22 29 70
Telefax: 66 80 78 00
Epost: camilla.kofoed-steen@kirken-oppegard.no  i

Inger Elisabeth Brammer Habbestad
Kateket, konfirmantadministrasjon.

Telefon: 66 81 50 08
Mobil / SMS: 46 41 77 45
Epost: i.e.b.habbestad@kirken-oppegard.noIngunn Trageton Ileby
Soknediakon
Telefon: 66 81 50 05
Mobil / SMS: 93 48 68 84
Epost: ingunn.trageton.ileby@kirken-oppegard.no

  

Marianne V. Henriksen
Menighetskoordinator (dåp, vielse, medlemsskap)
Telefon: 66 81 50 03 (onsdager)
Greverud kirke: 66 99 13 70 (tirsdager og torsdager)
Mobil / SMS: 40 55 04 60 (mandag-fredag fra 9-13)
Epost: marianne.henriksen@kirken-oppegard.no

 

 

 

 


Klikk her for å se på de ansatte med kontorplass i kirkene:

- Anders R. Johansen, sokneprest
- Dag Høyem, sokneprest
- Tom Egil Nordengen, prest
Bent Erik Hodnebrog, kantor
- Bernt Nordset, kantor
- Margit Raustøl, barnekoordinator                                                
- Katrine Flaa, menighetsmusiker
- Anne Elisabeth Lønningen, ungdomsdiakon
- Signe Aschim Hovland, ungdomsarbeider
- Vidar Pedersen, daglig leder Kolbotn menighet
- Jon Harald Haug, kantor
Marit Jørgensen, barnekoordinator
Powered by: www.I-tools.no