Innhold Planlegge Aktiviteter

  

 

 

 

 

Det er valgår – også for kirken! 13. og 14.september skal det velges representanter til alle landets bispedømmeråd og menighetsråd.

Nå har du mulighet til å bestemme hvem som skal være med å påvirke utviklingen av våre menigheter de nærmeste fire årene. Det blir et viktig verv i en viktig tid, både for menighetene og for Den norske kirke.  

Menighetsråd

I Greverud skal det velges 4 faste medlemmer, i Kolbotn 10 faste og i Oppegård 4 faste medlemmer.

I tillegg skal det velges 5 varamedlemmer pr. menighet.

Du kan under valgdagene tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten hvis det er én valgliste, eller tilføye inntil tre navn fra andre valglister hvis det er flere. Det er med andre ord ikke for sent å få flere til menighetsrådet! 

Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget. 

Din stemme skaper framtidas kirke!

Visste du at alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett i kirkevalget fra det året de fyller 15?

 

Forhåndsstemming: Hverdager fra 10. august til 11. september på Oppegård kirkekontor.

Tidspunkt: Kl. 10.00-14.00. Husk legitimasjon!

Besøksadresse: Strandliveien 1, 1410 Kolbotn - Kolben 4. etasje. 

 

Henvendelser når det gjelder kirkevalget kan rettes til:

Daglig leder Vidar Pedersen, telefon 900 68 609

Menighetskoordinator Marianne Henriksen, telefon 405 50 460

Epost: kirkevalget@kirken-oppegard.no

 

Vil du vite mer om kirkevalget og kandidatene? Trykk på linkene nedenfor!

http://kirken.no/valg/

http://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/aktuelt1/historisk-kirkevalg/

Brosjyre om kirkevalget

 

Powered by: www.I-tools.no