Innhold Planlegge Aktiviteter

UNG SORG!

Har du mistet en du var nær?

Velkommen til aldersinndelt sorggruppe:

13– 15 år og 16 år og oppover

Egen gruppe for foreldre/foresatte

Påmelding til diakon Eli-Norun Reberg

Epost: eli-norun.reberg@ski.kirken.no

Sms: 98241151 (informasjon?,- ta kontakt)

 

 

SORGGRUPPE

Datoer og temaer:

12. september: Bli kjent, og min historie

26. september: Om det som skjedde

10. oktober: Begravelse og ritualer

24 oktober: Sorgreaksjoner

7. november: Minner om den døde

21. november: Relasjoner

5. desember: Jul

9.januar : Veien videre

Ev. oppfølging.

Sted: Sofiemyr kirke, Ambassaden (underetg)/ Langhus kirke

Holbergsvei 48, 1412 Sofiemyr

Tid: Mandager kl.19.00-20.30

Arr: kirkene i Ski/Oppegård i samarbeid med

Sorg omsorg Follo.

 

Powered by: www.I-tools.no